KAYALI FİLO

Uzun Dönem Filo Kiralama

Kayalı Filo'dan Uzun Dönem Filo Kiralayarak:

Vergi Avantajından yararlanırsınız.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 27.05.2020 tarihinde yayımladığı 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile şirketlerin satın aldığı ve kiraladığı araçlara ilişkin yeni bazı vergisel düzenlemeler yapmıştır.

2020 yılı içerisinde 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile daha önceden herhangi bir gider kısıtlamasına tabi olmayan araç kira bedellerinin 5.500 TL’na kadar olan kısmının gider yazılabilmesine ilişkin bir kısıtlama getirilmiştir. Bu tutar her yıl sıfır araç fiyatlarındaki artış da gözetilerek T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından arttırılmaktadır. Söz konusu tebliğ ile ayrıca şirketlerin satın aldığı araçlarda gider yazabileceği KDV ve ÖTV toplamı 140.000 TL ile, amortisman gideri yazabileceği tutar da 160.000 TL (iktisap bedelinin) ile kısıtlanmıştır. Ayrıca; şirketler araçlarını ister kiralasınlar isterse satın alsınlar, bu araçlar için yaptıkları genel giderlerin %70’ni gider yazabileceklerdir.

Bir şirket ihtiyaç duyduğu aracı kiralamak yerine satın almak istediğinde, yukarıda detayları paylaşılan yeni yasal düzenleme sebebiyle farklı gider kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aracın KDV ve ÖTV’nin tamamının gider yazılamaması, M.T.V.’nin gider yazılamaması, kasko/trafik/bakım-onarım vs. tüm giderlerin sadece %70’nin gider yazılabilmesi gibi kısıtlamalar Kurumlar Vergisi açısından dezavantaj oluşturmaktadır. KDV Kanunu 30/b maddesi gereğince ise; şirketler satın aldıkları binek araçların KDV’ni indirim konusu yapamamaktadırlar.

Tüm bu hususlar ışığında; şirketlerin bir aracı satın alıp üç yıl boyunca kullanması sonucu karşılaştığı tüm maliyetler, araç kiralandığı zaman zaten kira fiyatının içerisinde yer alacaktır. Dolayısıyla herhangi bir gider kısıtlamasına maruz kalmadan, KDV de indirim konusu yapılarak hem KDV hem de Kurumlar Vergisi açısından önemli vergisel avantajlar sağlanacaktır.

 

Operasyonel Kiralama ile;

• Şirketinizden sermaye yada kaynak çıkışı olmaz.

• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemezsiniz.

• Vergiden tasarruf sağlarsınız.

• Araç muayene takibini yapmazsınız.

• Kiraladığınız araçların sigortasıyla ilgilenmenize gerek kalmaz.

• HGS işlemleriyle uğraşmazsınız.

• Periyodik bakım ve onarım masrafı ödemezsiniz.

• Trafik ve kaçak geçiş cezalarını takip etmezsiniz.

• Lastik değişimleriyle ilgilenmenize gerek kalmaz.

• Araçlarınızın 2. el değerini düşünmezsiniz.

Kayalı Filo ile tasarruf edersiniz. 

Uzun dönem filo kiralama hizmetimizden yararlanmak için teklif formunu doldurabilirsiniz.